OBJEKTIF KUALITI

BIL

PROSES INPUT OUTPUT INDEKS

PRESTASI

UTAMA

KRITERIA PRESTASI

1.

Pengajaran & Pembelajaran

Arahan Kerja Pelantikan Tenaga Pengajar dan Instruktor  UPSI(ISO)/PKK/P01/AK02 Tenaga Pengajar yang mencukupi.

Nisbah Tenaga Pengajar: Pelajar

Nisbah Tenaga Pengajar: Pelajar bagi kursus kokurikulum yang diwajibkan ialah 1:120

Nisbah Tenaga Pengajar : Pelajar bagi kursus kokurikulum PALAPES ialah 1:150 mengikut keperluan kursus.
Nisbah Tenaga Pengajar: Pelajar bagi kursus kokurikulum SUKSIS ialah 1:70 mengikut keperluan kursus.
Nisbah Tenaga Pengajar: Pelajar bagi kursus kokurikulum SISPA ialah 1:100 mengikut keperluan kursus.
Nisbah Tenaga Pengajar: Pelajar bagi kursus kokurikulum Pancaragam ialah 1:50 mengikut keperluan kursus.
Nisbah Tenaga Pengajar: Pelajar bagi kursus kokurikulum berkredit yang lain ialah 1:80
Instruktor yang mencukupi. Nisbah Instruktor: Pelajar Nisbah Instruktor: Pelajar bagi kursus kokurikulum berkredit ialah 1:40
Penawaran kursus kokurikulum berkredit Kursus yang ditawarkan mencukupi.

Menawarkan minimum 50 kursus kokurikulum pada setiap semester pengajian.

Minimum 50 kursus kokurikulum yang ditawarkan pada setiap semester pengajian.

 

Pengelolaan aktiviti kokurikulum

Pengurusan dan pelaksanaan aktiviti  yang bersesuaian. Setiap kursus kokurikulum melaksanakan 1 projek akhir.

Laporan aktiviti kokurikulum.

 

2.

 

 

Pentaksiran Pembelajaran

 

 

Rancangan Instruksional

Pencapaian prestasi akademik pelajar. Gred Pelajar

 

75% pelajar mendapat gred B+ ke atas.

Pematuhan kepada syarat bergraduat

 

Jumlah jam kredit kursus kokurikulum yang dilengkapkan oleh pelajar. Pelajar melengkapkan kursus-kursus kokurikulum mengikut masa yang ditetapkan. 95% pelajar berjaya  melengkapkan kursus kokurikulum pada setiap semester pengajian.

 

3.

Penilaian Pengajaran

 

 

 

Penilaian pembelajaran kursus

Maklum balas  penilaian pencapaian pembelajaran kursus oleh pelajar. Peratusan keseluruhan penilaian pencapaian pembelajaran kursus.

 

80% Tenaga Pengajar mendapat penilaian baik.

Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) pada minggu ke-8

Laporan pemantauan P&P pada minggu ke-8.

 

Penghantaran dokumen P&P   pada minggu ke-8.

 

80% Tenaga Pengajar menghantar laporan pemantauan P&P yang lengkap pada minggu ke-8.

4.

Latihan kakitangan

Analisis Keperluan Latihan (TNA)

Staf menghadiri latihan yang dianjurkan oleh UPSI atau agensi luar yang diluluskan oleh UPSI. Staf memenuhi keperluan latihan minimum 42 jam mata CPD.

100% staf  memenuhi  minimum 42 jam mata CPD mengikut kumpulan perkhidmatan.

5.

Kepuasan pelanggan

Prosedur Tindakan Pembetulan

UPSI(ISO)/PSK/P06

Maklum balas pelanggan terhadap mutu perkhidmatan Pusat Kokurikulum. Menyelesaikan aduan pelanggan dalam tempoh 2 minggu.

90% aduan pelanggan dapat diselesaikan.