SPORTS | ACTIVITIES

AKTIVITI PELAJAR (PENGAJARAN & PEMBELAJARAN)

  • Pelajar perlu menghantar kertas kerja 2 minggu sebelum aktiviti diadakan.

graphics-click-here-997031Senarai Semak Penyerahan Kertas Kerja

graphics-click-here-997031Format kertas Kerja Aktiviti Pelajar

graphics-click-here-997031Borang Pembatalan | Pindaan Aktiviti Pelajar

graphics-click-here-997031Borang Tempahan Kenderaan Aktiviti Pelajar

 

PERALATAN

  • Peralatan Kokurikulum adalah khusus untuk penggunaan pengajaran & pembelajaran (PdP). Selain daripada PdP, permohonan akan dipertimbangkan.

graphics-click-here-997031Senarai Borang Peralatan

 

KEMUDAHAN [TAPAK PERKHEMAHAN] 

  • Tapak Perkhemahan disediakan untuk kegunaan¬†pengajaran & pembelajaran (PdP). Selain daripada PdP, perlu menyerahkan surat permohonan kepada Pengarah Pusat Kokurikulum.

graphics-click-here-997031Jadual Penggunaan Tapak Perkhemahan

graphics-click-here-997031Borang Tempahan Tapak Perkhemahan