VISI DAN MISI

 VISI

Menjadi pusat pengembangan sahsiah pelajar dalam menuju kebitaraan dan kecemerlangan pendidikan.

MISI

Menerajui aktiviti pengajaran dan pembelajaran kokurikulum bagi mengembangkan pembangunan insan selaras dengan wawasan universiti  dan hasrat negara.