PERUTUSAN PENGARAH

PERUTUSAN PENGARAH

Pusat Kokurikulum berusaha mengimbangi antara kecemerlangan bidang akademik dengan aktiviti bukan akademik, agar dapat melahirkan siswazah yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani.

Kegiatan kokurikulum merupakan agen penerapan Kemahiran Insaniah. Justeru itu, aktiviti- aktiviti kokurikulum selain memberi pengetahuan luar bidang pengkhususan akademik, juga dapat melatih para pelajar dalam aspek kepimpinan, pengurusan organisasi dan sikap para pelajar supaya sentiasa aktif dan inovatif terhadap kecergasan fizikal dan mental. Sehingga kini, Pusat Kokurikulum mengendali 96 kursus yang melibatkan lebih kurang 7,610 orang pelajar dengan disokong oleh seramai 96 Tenaga Pengajar dan 149 orang Instruktor. Bagi menghargai sumbangan Tenaga Pengajar dan Instruktor, inisiatif telah diberikan dalam bentuk elaun.

Sepanjang pengendalian kursus kokurikulum berkredit ini, beberapa pembaharuan dan penambahbaikan telah dipraktikkan sebagai usaha untuk memantapkan lagi perlaksanaannya supaya ia dapat benar-benar memainkan peranan memupuk, mengasah dan mempertajamkan bakat para pelajar sejajar dengan profesionalisme keguruan.

Perubahan struktur telah dilaksanakan mulai Julai 2008 iaitu pelajar wajib mengambil 6 jam kredit kursus kokurikulum berkredit. Bagi kursus Badan Beruniform, kerjasama dan bantuan kepakaran pengajar diperolehi daripada NGO dan badan-badan kerajaan lain seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Bulan Sabit Merah Malaysia, Persatuan Puteri Islam Malaysia, Persatuan Pandu Puteri, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, dan Polis Di Raja Malaysia.

Melalui penglibatan dalam kursus-kursus kokurikulum yang ditawarkan, diharap para pelajar dapat meningkatkan minat dan bakat yang ada ke tahap yang lebih tinggi. UPSI amat menggalakkan pelajar-pelajarnya sentiasa aktif dan bersifat terbuka, bersemangat sukarelawan dan berpasukan. Pihak Universiti juga mengalu-alukan cadangan-cadangan yang membina demi mempertingkatkan perkhidmatan dan penawaran kursus kokurikulum oleh Pusat Kokurikulum UPSI.

 

DR. ASMADI BIN ISHAK

Pengarah

Pusat Kokurikulum