DOKUMEN UNTUK FAIL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Senarai Kandungan Fail Kursus untuk fail Pengajaran & Pembelajaran (P&P)

 • Bah. E – Senarai tugasan pelajar [ PDF | WORD]
 • Bah. F – Pengesahan Penerimaan tugasan pelajar [ PDF | WORD ]
 • Bah. G – Jadual Kehadiran Pelajar Ke Kuliah Program Diploma [ PDF | WORD ]
 • Bah. G – Jadual Kehadiran Pelajar Ke Kuliah Program Ijazah [ PDF | WORD ]
 • Bah. H – Borang Permohonan Pengecualian Kuliah Kursus Kokurikulum [ PDF ]
 • Bah. I – Surat Peringatan Ketidakhadiran Kuliah Kali Kedua – Tenaga Pengajar [ WORD ]
 • Bah. I – Surat Peringatan Ketidakhadiran Kuliah Kali Ketiga – Penyelaras [ WORD ]
 • Bah. I – Surat Peringatan Ketidakhadiran Kuliah Kali Terakhir – Pengarah [ WORD ]
 • Bah. J – Sistem MyGuru  
 • Bah. K – Markah kerja kursus
 • Bah. L – Soalan Ujian perlu di masukkan (jika ada)
 • Bah. M – Pengisian markah Kemahiran Insaniah (KI) perlu dimasukkan ke sistem pada minggu ke 14 kuliah
 • Bah. N – Nota kuliah (wajib disertakan)