DOKUMEN UNTUK FAIL PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

arrowSenarai Kandungan Fail Kursus

 • Bah. E – Senarai tugasan pelajar [ PDF | WORD]
 • Bah. F – Pengesahan Penerimaan tugasan pelajar [ PDF | WORD ]
 • Bah. G – Jadual Kehadiran Pelajar Ke Kuliah Program Diploma [ PDF | WORD ]
 • Bah. G – Jadual Kehadiran Pelajar Ke Kuliah Program Ijazah [ PDF | WORD ]
 • Bah. H – Borang Permohonan Pengecualian Kuliah Kursus Kokurikulum [ PDF ]
 • Bah. I – Surat Peringatan Ketidakhadiran Pelajar Ke Kuliah – Tenaga Pengajar [ WORD ]
 • Bah. I – Surat Peringatan (Terakhir) Ketidakhadiran Pelajar Ke Kuliah – Penyelaras [ WORD ]
 • Bah. I – Surat Peringatan (Gugur Kursus) Ketidakhadiran Pelajar Ke Kuliah – Pengarah [ WORD ]
 • Bah. J – Format Pengisian Laporan Pemantauan Minggu Ke  8/9 di Sistem MyGuru [ PDF ] 
 • Bah. K – Pengisian markah kerja kursus perlu dimasukkan ke sistem pada minggu ke 7 & 13 kuliah
 • Bah. L – Soalan Ujian perlu di masukkan (jika ada)
 • Bah. M – Pengisian markah Kemahiran Insaniah (KI) perlu dimasukkan ke sistem pada minggu ke 14 kuliah
 • Bah. N – Nota kuliah (wajib disertakan)